SWKS Sztejnert, Winnicka, Kowalczuk, Sosnowska Sp.j. - Warszawa

PL

EN

DE

Aktualności

>30.07.2019

 

W dniach 13 – 15 czerwca 2019 roku w Cernobbio - Lake Como we Włoszech odbyła się coroczna konferencja International Distribution Institute, w której uczestniczyły ekspertki tej organizacji: adw. Olga Sztejnert – Roszak oraz r.pr. Magdalena Kowalczuk – Szymańska. Konferencja dotyczyła głównie zagadnień związanych z elastycznym podejściem do dystrybucji prowadzonej w różnych formach, ale w ramach warsztatów można było również pogłębić swoją wiedzę na temat możliwych do przyjęcia modeli przetwarzania danych osobowych w systemach dystrybucji, czy też uczestniczyć w dyskusji na temat aktualnego orzecznictwa dotyczącego porozumień wertykalnych. Dyskusja ta ma być początkiem przygotowywanego przez International Distribution Institute i jego członków wystąpienia do Komisji Europejskiej w sprawie rozwinięcia i zmian istniejących w tym zakresie rozwiązań. W ramach głównej sesji konferencji swoje wystąpienie na temat “The right to goodwill indemnity and its gradual extension to distributorship and franchising agreements” wygłosiła Olga Sztejnert – Roszak. Jej prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem odbiorców, którzy docenili prawno-porównawczy walor przygotowanego wykładu.

 

 

>27.12.2018

 

Adw. Olga Sztejnert-Roszak - jako jedna z dwojga prawników z Polski - ponownie znalazła się na liście prawników rekomendowanych przez Who'sWhoLegal Franchise.

 

>05.11.2018

 

Kancelaria SWKS wraz z Kancelarią Modzelewska & Paśnik i Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) współorganizowała seminarium „Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji”, które odbyło się w dniu 18 października 2018 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Seminarium było poświęcone zagadnieniom związanym z dystrybucją on-line i off-line. W pierwszym panelu wzięła udział adw. Olga Sztejnert-Roszak omawiając temat „Prawo wglądu do ksiąg rachunkowych dystrybutora i inne problemy ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w relacji dostawca – dystrybutor”, a w drugim - r.pr. Magdalena Kowalczuk-Szymańska, która zmierzyła się z tematem „Wyzwania prawne dla dystrybucji za pośrednictwem platform internetowych”. Wypowiedzi panelistów zostały poprzedzone wystąpieniem przedstawiciela Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów -  dyr. Wojciecha Dorabialskiego oraz mec. Waldemara Kopera - prezesa Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw.

 

Seminarium było połączone z prezentacją publikacji „Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji. Unia Europejska-Polska” autorstwa Francka Wijckmans’a i Filipa Tuytschaever’a. Publikacja jest rezultatem paneuropejskiego projektu zrealizowanego dla większości jurysdykcji UE przez krajowe kancelarie specjalizujące się w zagadnieniach poruszanych w opracowaniu. Współautorką polskiego wydania książki – obok mec. Małgorzaty Modzelewskiej de Raad oraz dr hab. Agaty Jurkowskiej-Gomułki jest adw. Olga Sztejnert-Roszak.

 

>27.10.2018

 

W dniach 28 sierpnia – 2 września 2018 roku adw. Marcelina Sosnowska-Rudnik reprezentowała naszą kancelarię w Brukseli podczas 56 rocznego kongresu AIJA – Międzynarodowej Organizacji Młodych Prawników. W kongresie wzięło udział kilkuset prawników z całego świata. Na warsztatach i wykładach omawiano ostatnie zmiany oraz propozycje przyszłych regulacji w przeróżnych dziedzinach prawa, a podczas mniej formalnych spotkań wymieniano się ciekawymi przykładami i anegdotami z prawniczej praktyki.

 

>26.09.2018

 

W dniach 20-22 września odbyło się kolejne spotkanie adwokatów niemieckojęzycznych, należących do stowarzyszenia DACH Europäische Anwaltsvereinigung e.V. http://www.dach-ra.de.

 

Konferencja została zorganizowana tym razem w Brukseli, a jej tematem przewodnim było prawo antymonopolowe. Oprócz zagadnień z zakresu niemieckiego, austriackiego, czy też szwajcarskiego prawa antymonopolowego, dużo miejsca poświęcono najnowszym orzeczeniom Trybunału Sprawiedliwości UE oraz toczącym się postępowaniom antymonopolowym przed Komisją Europejską, jak również najnowszemu prawodawstwu Unii Europejskiej właśnie z zakresu tej dziedziny prawa.  Kancelarię SWKS reprezentowała na tej konferencji r.pr. Agnieszka Winnicka-Mackenthun.

 

>20.06.2018

 

Tegoroczna konferencja International Distribution Institute, która odbyła się w dniach 7- 8 czerwca we Florencji, poświęcona została przede wszystkim problemom związanym z zarządzaniem i kontrolą sieci dystrybucyjnej na poziomie detalistów, w szczególności w zakresie dozwolonego prawem wpływania na politykę cenową. Poruszane były również tematy różnych dróg dotarcia do ostatecznych użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji elektronicznej. Wiele czasu poświęcono ochronie danych osobowych i możliwych form ułożenia w tym zakresie relacji pomiędzy podmiotami występującymi na różnych szczeblach drabiny dystrybucyjnej. Wskazane zagadnienia omawiane były nie tylko w trakcie sesji głównej, czy warsztatów, ale również przy okazji bogatego programu socjalnego. Kancelaria SWKS na konferencji była reprezentowana przez adw. Olgę Sztejnert-Roszak oraz r.pr. Magdalenę Kowalczuk-Szymańską.

 

>09.06.2018

 

Kolejne spotkanie Anwaltskooperation odbyło się w Amsterdamie. Kancelarię reprezentowała na nim adw. Olga Sztejnert-Roszak. Tym razem podczas piątkowej sesji więcej czasu poświęcono problemom praktycznym stosowania rozporządzenia Bruksela I. Sesja sobotnia była jak zwykle okazją do omówienia najnowszego orzecznictwa dotyczącego prawa dystrybucji w kilkunastu europejskich jurysdykcjach. Zdjęcia dostępne są pod adresem: http://anwalts-kooperation.de/gallery

 

 

 

więcej >>

Kontakt

SWKS Sztejnert, Winnicka,

Kowalczuk, Sosnowska Sp.j.

 

ul. Nowogrodzka 68

02 - 014 Warszawa

Telefon:

+48 22 48 63 099

Fax:

+48 22 48 63 133

Email:         office@swks.com.pl

Formularz

Copyright © 2015 swks.com.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone

All Rights Reserved.

Projekt i wdrożenie: forevermedia.pl