SWKS Sztejnert, Winnicka, Kowalczuk, Sosnowska Sp.j. - Warszawa

PL

EN

DE

Dystrybucja, Agencja i Franchising

Wszystkie wymienione typy umów zyskują coraz bardziej na znaczeniu. Dobrze funkcjonująca dystrybucja towarów to gwarancja zysku dla producenta. Im lepszy agent, tym więcej umów zawartych przez dającego mu zlecenie. Prawidłowo skonstruowana sieć franchisingowa pozwala każdemu przedsiębiorcy – i franchisodawcy, i franchisobiorcy dynamicznie rozwijać biznes.

 

Mamy międzynarodowe doświadczenie w przygotowywaniu i opiniowaniu umów dystrybucyjnych, agencyjnych i franchisingowych. Ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa unijnego i polskiego ich postanowienia muszą być konstruowane bardzo ostrożnie. Reprezentowałyśmy również niemal wszystkie strony takich umów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Prowadziłyśmy negocjacje międzynarodowych ugód kończących spory. To jedna z naszych ulubionych dziedzin praktyki.

 

 

Kontakt

SWKS Sztejnert, Winnicka,

Kowalczuk, Sosnowska Sp.j.

 

ul. Górnośląska 16 lok. 17

00 - 432 Warszawa

Telefon:

+48 22 48 63 099

Fax:

+48 22 48 63 133

Email:         office@swks.com.pl

Formularz

Copyright © 2015 swks.com.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone

All Rights Reserved.

Projekt i wdrożenie: forevermedia.pl