SWKS Sztejnert, Winnicka, Kowalczuk, Sosnowska Sp.j. - Warszawa

PL

EN

DE

Prawo Korporacyjne

Kompleksowo doradzamy spółkom prawa handlowego (kapitałowym i osobowym), oddziałom
i przedstawicielstwom spółek zagranicznych, fundacjom i stowarzyszeniom, w tym organizacjom pożytku publicznego. Nie tylko chętnie służymy pomocą przy ich zakładaniu i rejestracji,
 ale obsługujemy także stałą działalność tych podmiotów.

 

Oferujemy pomoc prawną w restrukturyzacji i reorganizacji spółek oraz fundacji, przygotowujemy pełną dokumentację podziału, łączenia czy przekształcania podmiotów prawa handlowego. Bierzemy udział w transakcjach dotyczących udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego,
a także w zbyciu i nabywaniu przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części
(włącznie z przeprowadzeniem analizy prawnej due dilligence).

 

O ile istnieje taka konieczność, świadczymy pomoc prawną przy likwidacji podmiotów prawa handlowego (w tym fundacji) oraz przygotowaniu podmiotów do ogłoszenia upadłości.

 

 

 

Kontakt

SWKS Sztejnert, Winnicka,

Kowalczuk, Sosnowska Sp.j.

 

ul. Górnośląska 16 lok. 17

00 - 432 Warszawa

Telefon:

+48 22 48 63 099

Fax:

+48 22 48 63 133

Email:         office@swks.com.pl

Formularz

Copyright © 2015 swks.com.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone

All Rights Reserved.

Projekt i wdrożenie: forevermedia.pl