Przekształcenie użytkowania wieczystego.

Grudzień 27, 2018

5 października 2018 roku weszła w życie ustawa z 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716).

czytaj dalej …

Tzw. wznowienie umowy, która wygasła

Wrzesień 30, 2018

4aInternet cierpliwy i wytrzyma wszelkie herezje prawne. Przeczytałam oto, jakoby Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 kwietnia 2016 roku orzekł, iż „wznowienie umowy leasingu – po jej rozwiązaniu przez firmę finansującą – wymaga zachowania formy pisemnej”. czytaj dalej …

Luka w przepisach czy celowe, przemyślane działanie racjonalnego ustawodawcy?

Sierpień 29, 2018

3aJak już chyba wszyscy przedsiębiorcy składający sprawozdania finansowe do KRS wiedzą, od 15 marca 2018 roku nastąpiła mała rewolucja w sposobie składania dokumentów finansowych, sprowadzająca się w dużym uproszczeniu do tego, iż można je składać tylko drogą elektroniczną, a ponadto – że nie można tego uczynić za pośrednictwem pełnomocnika. Dokumenty musi złożyć osobiście członek zarządu spółki kapitałowej (wspólnik spółki osobowej mający prawo reprezentacji spółki), syndyk lub likwidator. czytaj dalej …