Precedens, a nie trik

Sierpień 9, 2018

4a2 sierpnia 2018 r. Sąd Najwyższy w Składzie Siedmiu Sędziów w sprawie o sygnaturze III UZP 4/18 wydał postanowienie, którym m.in. zawiesił stosowanie art. 111 § 1 i 1a, art. 37 i art. 39 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym. Mówi o nim cała Polska. W odniesieniu do zastosowanego przez Sąd Najwyższy zabezpieczenia padają argumenty o triku prawnym, ekwilibrystyce. czytaj dalej …

Na papierze tylko do 14 marca

Luty 22, 2018

3a21 lutego 2018 roku została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 398) ustawa z dnia 26 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta zmienia m.in. zasady składania sprawozdań finansowych do KRS, które to zmiany zaczną obowiązywać już za chwilę. czytaj dalej …

Po przecinku

Luty 18, 2018

4aChoć ustawa Prawo przedsiębiorców jeszcze nie doczekała się publikacji w Dzienniku Ustaw (stan na 15 lutego 2018 r. godz. 17.00), warto pochylić się nad lekturą jej projektu, bo wieść niesie, że ma wejść w życie już 1 marca. Dziś ważniejsza od publikacji „konstytucji dla przedsiębiorców” była publikacja jednolitego tekstu ustawy o podatku tonażowym. czytaj dalej …